vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

我想要进入大学学习。
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Beiratkozás
我想要申请______________课程。
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Jelentkezés képzésre
本科生
đại học
Képzés típusa
研究生
thạc sỹ
Képzés típusa
博士生
tiến sĩ
Képzés típusa
全日制
toàn thời gian
Képzés típusa
非全日
bán thời gian
Képzés típusa
网上课程
trực tuyến
Képzés típusa
我想要在这所大学学习___________。
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Csereidőszak hossza
一学期
một kì
Csereidőszak hossza
一学年
một năm học
Csereidőszak hossza
请问学生工作有什么限制?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Munkavállalás diákok részére
我需要提供材料原件还是复印件?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Dokumentumok
请问该所大学的入学要求是什么?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Egyetemre való jelentkezéskor
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Hivatalos ajánlat
请问大学能保证我的住宿吗?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Szállás
课程内容涵盖实习吗?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Gyakornoki időszak
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
我如何才能查看我的申请进程呢?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
对【语言】的要求是什么?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Hệ thống _________ như thế nào?
Érdeklődés a rendszerről
学分制
tín chỉ
Rendszer típusa
打分制
chấm điểm
Rendszer típusa
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
这里的教学风格是什么样的?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Érdeklődés a tanítási stílusról
这里有_____________?
Có_________ hay không?
Érdeklődés a tanítási stílusról
讲座
bài giảng
Óra típusa
研讨会
hội thảo
Óra típusa
个别辅导
hướng dẫn riêng
Óra típusa
会议
hội nghị
Óra típusa
暑期学校提供哪些课程呢?
Có những khóa học mùa hè nào?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
考试何时举行?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Vizsgaidőpontok
我在哪里能找到所有的课程信息?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
大学里有体育馆吗?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Sportközpont felől való érdeklődés
我如何加入学生组织?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

我在这里可以学习什么语言?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
有没有水平测试来评估我的水平?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
您有课程的详细介绍吗?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
一个班级里最多有多少个学生?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
贵校都有哪些设施?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
请问你们安排郊游吗?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Kirándulások felől való érdeklődés
你们提供哪些项目呢?
Có những chương trình nào?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

我想了解关于助学金的信息。
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
有哪些组织可以资助我的学习?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
我需要 ____________的财政补贴。
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Anyagi támogatás kérése
学费
học phí
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
生活费用
chi phí sinh hoạt
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
儿童托管
chăm sóc trẻ em
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
请问有哪些奖学金?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Külföldi diploma elfogadtatása
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról