thai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Beiratkozás
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jelentkezés képzésre
本科生
ปริญญาตรี
Képzés típusa
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Képzés típusa
博士生
ปริญญาเอก
Képzés típusa
全日制
เต็มเวลา
Képzés típusa
非全日
นอกเวลา
Képzés típusa
网上课程
ออนไลน์
Képzés típusa
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Csereidőszak hossza
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Csereidőszak hossza
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Csereidőszak hossza
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Munkavállalás diákok részére
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dokumentumok
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Egyetemre való jelentkezéskor
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Hivatalos ajánlat
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Szállás
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Gyakornoki időszak
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Érdeklődés a rendszerről
学分制
หน่วยกิตวิชา
Rendszer típusa
打分制
การให้คะแนน
Rendszer típusa
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Érdeklődés a tanítási stílusról
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Érdeklődés a tanítási stílusról
讲座
การบรรยาย
Óra típusa
研讨会
การสัมมนา
Óra típusa
个别辅导
การกวดวิชา
Óra típusa
会议
การประชุม
Óra típusa
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vizsgaidőpontok
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Sportközpont felől való érdeklődés
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Diákegyesületekhez való csatlakozás
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximális résztvevők számának megkérdezése
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulások felől való érdeklődés
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Anyagi támogatás kérése
学费
ค่าเล่าเรียน
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
儿童托管
การดูแลเด็ก
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Külföldi diploma elfogadtatása
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról