lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
本科生
studia licencjackie
Képzés típusa
研究生
studia magisterskie
Képzés típusa
博士生
studia doktoranckie
Képzés típusa
全日制
studia dzienne
Képzés típusa
非全日
studia zaoczne
Képzés típusa
网上课程
studia przez internet
Képzés típusa
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
一学期
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
一学年
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
学分制
punktowy
Rendszer típusa
打分制
oceniania
Rendszer típusa
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
讲座
wykłady
Óra típusa
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
个别辅导
konsultacje
Óra típusa
会议
konferencje
Óra típusa
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról