cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

我想要进入大学学习。
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
我想要申请______________课程。
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
本科生
bakalářské studium
Képzés típusa
研究生
postgraduální studium
Képzés típusa
博士生
doktorské studium
Képzés típusa
全日制
prezenční studium
Képzés típusa
非全日
kombinované studium
Képzés típusa
网上课程
online
Képzés típusa
我想要在这所大学学习___________。
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
一学期
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
一学年
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
请问学生工作有什么限制?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
我需要提供材料原件还是复印件?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
请问该所大学的入学要求是什么?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
请问大学能保证我的住宿吗?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
课程内容涵盖实习吗?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
我如何才能查看我的申请进程呢?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
对【语言】的要求是什么?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
学分制
kredity
Rendszer típusa
打分制
známkování
Rendszer típusa
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
这里的教学风格是什么样的?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
这里有_____________?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
讲座
přednášky
Óra típusa
研讨会
semináře
Óra típusa
个别辅导
konsultace
Óra típusa
会议
konference
Óra típusa
暑期学校提供哪些课程呢?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
考试何时举行?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
大学里有体育馆吗?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
我如何加入学生组织?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

我在这里可以学习什么语言?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
有没有水平测试来评估我的水平?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
您有课程的详细介绍吗?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
一个班级里最多有多少个学生?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
贵校都有哪些设施?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
请问你们安排郊游吗?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
你们提供哪些项目呢?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

我想了解关于助学金的信息。
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
有哪些组织可以资助我的学习?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
我需要 ____________的财政补贴。
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
学费
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
生活费用
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
儿童托管
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
请问有哪些奖学金?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról