kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
een bacheloropleiding
本科生
Képzés típusa
een postgraduaat
研究生
Képzés típusa
een doctoraat
博士生
Képzés típusa
een voltijdse opleiding
全日制
Képzés típusa
een deeltijdse opleiding
非全日
Képzés típusa
een online cursus
网上课程
Képzés típusa
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
een semester
一学期
Csereidőszak hossza
een academisch jaar
一学年
Csereidőszak hossza
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
creditsysteem
学分制
Rendszer típusa
beoordelingssysteem
打分制
Rendszer típusa
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lezingen
讲座
Óra típusa
seminars
研讨会
Óra típusa
tutorials
个别辅导
Óra típusa
conferenties
会议
Óra típusa
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
inschrijvingsgeld
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
kinderopvang
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról