finn | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Beiratkozás
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Haluan hakea ________.
Jelentkezés képzésre
een bacheloropleiding
kandidaatin ohjelmaan
Képzés típusa
een postgraduaat
jatko-opintoihin
Képzés típusa
een doctoraat
tohtorin ohjelmaan
Képzés típusa
een voltijdse opleiding
täysiaikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
een deeltijdse opleiding
osa-aikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
een online cursus
verkossa käytävään ohjelmaan
Képzés típusa
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Csereidőszak hossza
een semester
lukukauden
Csereidőszak hossza
een academisch jaar
lukuvuoden
Csereidőszak hossza
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Munkavállalás diákok részére
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dokumentumok
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Egyetemre való jelentkezéskor
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Hivatalos ajánlat
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Szállás
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Gyakornoki időszak
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hoe werkt het ____________ systeem?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Érdeklődés a rendszerről
creditsysteem
opintopiste
Rendszer típusa
beoordelingssysteem
arvosana
Rendszer típusa
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Zijn er _____________ ?
Onko teillä ________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lezingen
luentoja
Óra típusa
seminars
seminaareja
Óra típusa
tutorials
pienryhmäopetusta
Óra típusa
conferenties
konferensseja
Óra típusa
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Wanneer worden de examens gehouden?
Koska tentit ovat?
Vizsgaidőpontok
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organiseren jullie ook excursies?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kirándulások felől való érdeklődés
Welke programma's bieden jullie aan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Anyagi támogatás kérése
inschrijvingsgeld
lukukausimaksut
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
kosten voor levensonderhoud
elinkustannukseni
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
kinderopvang
lastenhoito
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Külföldi diploma elfogadtatása
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról