cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
een bacheloropleiding
bakalářské studium
Képzés típusa
een postgraduaat
postgraduální studium
Képzés típusa
een doctoraat
doktorské studium
Képzés típusa
een voltijdse opleiding
prezenční studium
Képzés típusa
een deeltijdse opleiding
kombinované studium
Képzés típusa
een online cursus
online
Képzés típusa
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
een semester
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
een academisch jaar
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
creditsysteem
kredity
Rendszer típusa
beoordelingssysteem
známkování
Rendszer típusa
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Zijn er _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lezingen
přednášky
Óra típusa
seminars
semináře
Óra típusa
tutorials
konsultace
Óra típusa
conferenties
konference
Óra típusa
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Wanneer worden de examens gehouden?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Organiseren jullie ook excursies?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Welke programma's bieden jullie aan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
inschrijvingsgeld
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
kosten voor levensonderhoud
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
kinderopvang
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról