vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Beiratkozás
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Jelentkezés képzésre
ένα προπτυχιακό
đại học
Képzés típusa
ένα μεταπτυχιακό
thạc sỹ
Képzés típusa
ένα διδακτορικό
tiến sĩ
Képzés típusa
πλήρους απασχόλησης
toàn thời gian
Képzés típusa
μερικής απασχόλησης
bán thời gian
Képzés típusa
εξ αποστάσεως
trực tuyến
Képzés típusa
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Csereidőszak hossza
ένα εξάμηνο
một kì
Csereidőszak hossza
ένα ακαδημαϊκό έτος
một năm học
Csereidőszak hossza
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Munkavállalás diákok részére
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Dokumentumok
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Egyetemre való jelentkezéskor
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Hivatalos ajánlat
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Szállás
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Gyakornoki időszak
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hệ thống _________ như thế nào?
Érdeklődés a rendszerről
πόντων
tín chỉ
Rendszer típusa
βαθμολόγησης
chấm điểm
Rendszer típusa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Υπάρχουν _____________ ;
Có_________ hay không?
Érdeklődés a tanítási stílusról
διαλέξεις
bài giảng
Óra típusa
σεμινάρια
hội thảo
Óra típusa
προγράμματα εκμάθησης
hướng dẫn riêng
Óra típusa
συνέδρια
hội nghị
Óra típusa
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Có những khóa học mùa hè nào?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Vizsgaidőpontok
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Sportközpont felől való érdeklődés
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Kirándulások felől való érdeklődés
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Có những chương trình nào?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Anyagi támogatás kérése
δίδακτρα
học phí
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τα έξοδα διαβίωσής μου
chi phí sinh hoạt
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τη φροντίδα των παιδιών
chăm sóc trẻ em
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Có những loại học bổng nào hiện có?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Külföldi diploma elfogadtatása
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról