lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Képzés típusa
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Képzés típusa
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Képzés típusa
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Képzés típusa
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Képzés típusa
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Képzés típusa
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
πόντων
punktowy
Rendszer típusa
βαθμολόγησης
oceniania
Rendszer típusa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
διαλέξεις
wykłady
Óra típusa
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Óra típusa
συνέδρια
konferencje
Óra típusa
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról