svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Beiratkozás
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Jelentkezés képzésre
une formation du premier cycle
kandidatkurs
Képzés típusa
une formation du second cycle
avancerad kurs
Képzés típusa
un doctorat
doktorandkurs
Képzés típusa
une formation à temps plein
fulltidskurs
Képzés típusa
une formation à temps partiel
deltidskurs
Képzés típusa
une formation en ligne
onlinekurs
Képzés típusa
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Csereidőszak hossza
un semestre
en termin
Csereidőszak hossza
une année académique
ett läsår
Csereidőszak hossza
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Munkavállalás diákok részére
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dokumentumok
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Egyetemre való jelentkezéskor
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Hivatalos ajánlat
Le logement est assuré par l'université ?
Garanterar universitetet boende?
Szállás
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Gyakornoki időszak
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Vilka är språkkraven?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Comment fonctionne le système ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Érdeklődés a rendszerről
de crédits
poängsystemet
Rendszer típusa
de notation
betygssättningen
Rendszer típusa
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Hur är undervisningen?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Y a-t-il ______ ?
Finns det _______?
Érdeklődés a tanítási stílusról
des cours magistraux
föreläsningar
Óra típusa
des séminaires
seminarier
Óra típusa
des travaux dirigés
handledning
Óra típusa
des conférences
konferenser
Óra típusa
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
När är tentaperioderna?
Vizsgaidőpontok
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Sportközpont felől való érdeklődés
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Arrangerar skolan också utflykter?
Kirándulások felől való érdeklődés
Quels programmes offrez-vous ?
Vilka program erbjuds?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Anyagi támogatás kérése
les frais d'inscription
skolavgifter
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
les frais de subsistance
mina levnadskostnader
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
la garde d'enfants
barnomsorg
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Külföldi diploma elfogadtatása
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról