finn | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Beiratkozás
Je voudrais m'inscrire à _________.
Haluan hakea ________.
Jelentkezés képzésre
une formation du premier cycle
kandidaatin ohjelmaan
Képzés típusa
une formation du second cycle
jatko-opintoihin
Képzés típusa
un doctorat
tohtorin ohjelmaan
Képzés típusa
une formation à temps plein
täysiaikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
une formation à temps partiel
osa-aikaiseen ohjelmaan
Képzés típusa
une formation en ligne
verkossa käytävään ohjelmaan
Képzés típusa
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Csereidőszak hossza
un semestre
lukukauden
Csereidőszak hossza
une année académique
lukuvuoden
Csereidőszak hossza
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Munkavállalás diákok részére
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dokumentumok
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Egyetemre való jelentkezéskor
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Hivatalos ajánlat
Le logement est assuré par l'université ?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Szállás
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Gyakornoki időszak
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Comment fonctionne le système ______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Érdeklődés a rendszerről
de crédits
opintopiste
Rendszer típusa
de notation
arvosana
Rendszer típusa
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Y a-t-il ______ ?
Onko teillä ________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
des cours magistraux
luentoja
Óra típusa
des séminaires
seminaareja
Óra típusa
des travaux dirigés
pienryhmäopetusta
Óra típusa
des conférences
konferensseja
Óra típusa
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Koska tentit ovat?
Vizsgaidőpontok
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Sportközpont felől való érdeklődés
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kirándulások felől való érdeklődés
Quels programmes offrez-vous ?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Anyagi támogatás kérése
les frais d'inscription
lukukausimaksut
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
les frais de subsistance
elinkustannukseni
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
la garde d'enfants
lastenhoito
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Quels types de bourse sont disponibles ?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Külföldi diploma elfogadtatása
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról