olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Vorrei iscrivermi all'università.
Beiratkozás
Mi volas apliki por_____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Jelentkezés képzésre
kurso por studentoj
di laurea triennale
Képzés típusa
kurso por postdiplomaj studentoj
di laurea magistrale
Képzés típusa
kurso por Ph.D.
di dottorato
Képzés típusa
plentempa kurso
a tempo pieno
Képzés típusa
parttempa kurso
part-time
Képzés típusa
enreta kurso
online
Képzés típusa
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Csereidőszak hossza
semestro
un semestre
Csereidőszak hossza
akademia jaro
un anno accademico
Csereidőszak hossza
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Munkavállalás diákok részére
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dokumentumok
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Egyetemre való jelentkezéskor
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Hivatalos ajánlat
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Szállás
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Gyakornoki időszak
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Come funziona il sistema di __________?
Érdeklődés a rendszerről
de kredito
crediti
Rendszer típusa
de noto
valutazione
Rendszer típusa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Kiom estas la instrua stilo?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ĉu estas ______________?
Ci sono _______________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lekcioj
lezioni frontali
Óra típusa
seminarioj
seminari
Óra típusa
lerniloj
esercitazioni
Óra típusa
konferencoj
conferenze
Óra típusa
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando si svolgono gli esami?
Vizsgaidőpontok
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Ĉu estas universitata sportejo?
C'è un centro sportivo universitario?
Sportközpont felől való érdeklődés
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Qual è il costo della vita a [città]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organizzate delle escursioni?
Kirándulások felől való érdeklődés
Kio programojn vi proponas?
Che programmi offrite?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Anyagi támogatás kérése
instrudepagoj
le tasse universitarie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
miaj vivelspezoj
le spese di sostentamento
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
infanzorgado
i servizi per l'infanzia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Külföldi diploma elfogadtatása
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról