német | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Beiratkozás
Mi volas apliki por_____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Jelentkezés képzésre
kurso por studentoj
Grundkurs
Képzés típusa
kurso por postdiplomaj studentoj
Aufbaukurs
Képzés típusa
kurso por Ph.D.
Doktorandenkurs
Képzés típusa
plentempa kurso
Vollzeitkurs
Képzés típusa
parttempa kurso
Teilzeitkurs
Képzés típusa
enreta kurso
Onlinekurs
Képzés típusa
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Csereidőszak hossza
semestro
ein Semester
Csereidőszak hossza
akademia jaro
ein Studienjahr
Csereidőszak hossza
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Munkavállalás diákok részére
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dokumentumok
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Egyetemre való jelentkezéskor
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Hivatalos ajánlat
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Szállás
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Gyakornoki időszak
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Wie funktioniert das__________?
Érdeklődés a rendszerről
de kredito
Kreditsystem
Rendszer típusa
de noto
Benotungssystem
Rendszer típusa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Kiom estas la instrua stilo?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ĉu estas ______________?
Gibt es_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lekcioj
Vorlesungen
Óra típusa
seminarioj
Seminare
Óra típusa
lerniloj
Tutorien
Óra típusa
konferencoj
Konferenzen
Óra típusa
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiam estas la ekzamenoj?
Wann finden die Prüfungen statt?
Vizsgaidőpontok
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Ĉu estas universitata sportejo?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Sportközpont felől való érdeklődés
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Kirándulások felől való érdeklődés
Kio programojn vi proponas?
Welche Programme bieten Sie an?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Anyagi támogatás kérése
instrudepagoj
Studiengebühren
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
miaj vivelspezoj
Lebenshaltungskosten
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
infanzorgado
Kinderbetreuung
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welche Stipendien gibt es?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Külföldi diploma elfogadtatása
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról