magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Beiratkozás
Mi volas apliki por_____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Jelentkezés képzésre
kurso por studentoj
alapképzés
Képzés típusa
kurso por postdiplomaj studentoj
mesterképzés
Képzés típusa
kurso por Ph.D.
PhD
Képzés típusa
plentempa kurso
nappali tagozatos
Képzés típusa
parttempa kurso
részidős
Képzés típusa
enreta kurso
online
Képzés típusa
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Csereidőszak hossza
semestro
egy szemeszter
Csereidőszak hossza
akademia jaro
egy év
Csereidőszak hossza
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Munkavállalás diákok részére
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dokumentumok
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Egyetemre való jelentkezéskor
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Hivatalos ajánlat
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Az egyetem biztosít szállást is?
Szállás
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Gyakornoki időszak
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Milyen a ____________ rendszer?
Érdeklődés a rendszerről
de kredito
kredit
Rendszer típusa
de noto
osztályzási
Rendszer típusa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Kiom estas la instrua stilo?
Milyen a tanítás stílusa?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ĉu estas ______________?
Vannak_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lekcioj
előadások
Óra típusa
seminarioj
szemináriumok
Óra típusa
lerniloj
oktatói órák
Óra típusa
konferencoj
konferenciák
Óra típusa
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiam estas la ekzamenoj?
Mikor vannak a vizsgák?
Vizsgaidőpontok
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Ĉu estas universitata sportejo?
Van az egyetemen sportközpont?
Sportközpont felől való érdeklődés
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Van szintfelmérő teszt?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kirándulásokat is szerveznek?
Kirándulások felől való érdeklődés
Kio programojn vi proponas?
Milyen programokat nyújtanak?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Anyagi támogatás kérése
instrudepagoj
tandíj
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
miaj vivelspezoj
megélhetési költségek
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
infanzorgado
gyermekellátás
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Külföldi diploma elfogadtatása
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról