lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
Mi volas apliki por_____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
kurso por studentoj
studia licencjackie
Képzés típusa
kurso por postdiplomaj studentoj
studia magisterskie
Képzés típusa
kurso por Ph.D.
studia doktoranckie
Képzés típusa
plentempa kurso
studia dzienne
Képzés típusa
parttempa kurso
studia zaoczne
Képzés típusa
enreta kurso
studia przez internet
Képzés típusa
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
semestro
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
akademia jaro
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
de kredito
punktowy
Rendszer típusa
de noto
oceniania
Rendszer típusa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Kiom estas la instrua stilo?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ĉu estas ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lekcioj
wykłady
Óra típusa
seminarioj
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
lerniloj
konsultacje
Óra típusa
konferencoj
konferencje
Óra típusa
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiam estas la ekzamenoj?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Ĉu estas universitata sportejo?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
Kio programojn vi proponas?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
instrudepagoj
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
miaj vivelspezoj
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
infanzorgado
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról