kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
kurso por studentoj
本科生
Képzés típusa
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Képzés típusa
kurso por Ph.D.
博士生
Képzés típusa
plentempa kurso
全日制
Képzés típusa
parttempa kurso
非全日
Képzés típusa
enreta kurso
网上课程
Képzés típusa
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
semestro
一学期
Csereidőszak hossza
akademia jaro
一学年
Csereidőszak hossza
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
de kredito
学分制
Rendszer típusa
de noto
打分制
Rendszer típusa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lekcioj
讲座
Óra típusa
seminarioj
研讨会
Óra típusa
lerniloj
个别辅导
Óra típusa
konferencoj
会议
Óra típusa
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
instrudepagoj
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
miaj vivelspezoj
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
infanzorgado
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról