görög | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Beiratkozás
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jelentkezés képzésre
bachelor
ένα προπτυχιακό
Képzés típusa
kandidatstuderende
ένα μεταπτυχιακό
Képzés típusa
ph.d.-studerende
ένα διδακτορικό
Képzés típusa
fuldtids-
πλήρους απασχόλησης
Képzés típusa
deltids-
μερικής απασχόλησης
Képzés típusa
online
εξ αποστάσεως
Képzés típusa
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Csereidőszak hossza
et semester
ένα εξάμηνο
Csereidőszak hossza
et studieår
ένα ακαδημαϊκό έτος
Csereidőszak hossza
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Munkavállalás diákok részére
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dokumentumok
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Egyetemre való jelentkezéskor
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Hivatalos ajánlat
Garanterer universitetet indkvartering?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Szállás
Indeholder faget også en praktikperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gyakornoki időszak
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Hvad er sprogkravene?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hvordan er ____________ systemet?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Érdeklődés a rendszerről
studiepoint
πόντων
Rendszer típusa
bedømmelse
βαθμολόγησης
Rendszer típusa
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hvordan er undervisningsformen?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Érdeklődés a tanítási stílusról
Er der _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Érdeklődés a tanítási stílusról
forelæsninger
διαλέξεις
Óra típusa
seminarer
σεμινάρια
Óra típusa
undervisning
προγράμματα εκμάθησης
Óra típusa
konferencer
συνέδρια
Óra típusa
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Hvornår afholdes eksaminerne?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vizsgaidőpontok
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Er der en sportshal på universitetet?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Sportközpont felől való érdeklődés
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerer I også ekskursioner?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulások felől való érdeklődés
Hvilke programmer tilbydes her?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Anyagi támogatás kérése
studiegebyrer
δίδακτρα
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
leveomkostninger
τα έξοδα διαβίωσής μου
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
børnepasning
τη φροντίδα των παιδιών
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Külföldi diploma elfogadtatása
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról