cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
bachelor
bakalářské studium
Képzés típusa
kandidatstuderende
postgraduální studium
Képzés típusa
ph.d.-studerende
doktorské studium
Képzés típusa
fuldtids-
prezenční studium
Képzés típusa
deltids-
kombinované studium
Képzés típusa
online
online
Képzés típusa
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
et semester
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
et studieår
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Garanterer universitetet indkvartering?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Indeholder faget også en praktikperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Hvad er sprogkravene?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Hvordan er ____________ systemet?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
studiepoint
kredity
Rendszer típusa
bedømmelse
známkování
Rendszer típusa
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Hvordan er undervisningsformen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Er der _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
forelæsninger
přednášky
Óra típusa
seminarer
semináře
Óra típusa
undervisning
konsultace
Óra típusa
konferencer
konference
Óra típusa
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Hvornår afholdes eksaminerne?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Er der en sportshal på universitetet?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Arrangerer I også ekskursioner?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Hvilke programmer tilbydes her?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
studiegebyrer
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
leveomkostninger
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
børnepasning
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról