svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
kandidatkurs
Képzés típusa
postgraduální studium
avancerad kurs
Képzés típusa
doktorské studium
doktorandkurs
Képzés típusa
prezenční studium
fulltidskurs
Képzés típusa
kombinované studium
deltidskurs
Képzés típusa
online
onlinekurs
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
en termin
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
ett läsår
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
poängsystemet
Rendszer típusa
známkování
betygssättningen
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
föreläsningar
Óra típusa
semináře
seminarier
Óra típusa
konsultace
handledning
Óra típusa
konference
konferenser
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Anyagi támogatás kérése
školné
skolavgifter
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
mina levnadskostnader
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
barnomsorg
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról