román | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
student
Képzés típusa
postgraduální studium
student cu diplomă
Képzés típusa
doktorské studium
doctorand
Képzés típusa
prezenční studium
cu normă întreagă
Képzés típusa
kombinované studium
cu jumătate de normă
Képzés típusa
online
la distanță
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
un semestru
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
un an academic
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
Cum este sistemul ____________?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
de credite
Rendszer típusa
známkování
de note
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Cum este sistemul de predare?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Sunt _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
cursuri teoretice
Óra típusa
semináře
seminarii
Óra típusa
konsultace
tutoriale
Óra típusa
konference
conferințe
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
Când se susșine sesiunea de examene?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Are universitatea centru sportiv?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Ce facilitări oferă centrul?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Organizați excursii de asemenea?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
Ce programă oferiți?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Anyagi támogatás kérése
školné
taxă de școlarizare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
întreținere
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
îngrijire copii minori
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról