olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
di laurea triennale
Képzés típusa
postgraduální studium
di laurea magistrale
Képzés típusa
doktorské studium
di dottorato
Képzés típusa
prezenční studium
a tempo pieno
Képzés típusa
kombinované studium
part-time
Képzés típusa
online
online
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
un semestre
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
un anno accademico
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
crediti
Rendszer típusa
známkování
valutazione
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
lezioni frontali
Óra típusa
semináře
seminari
Óra típusa
konsultace
esercitazioni
Óra típusa
konference
conferenze
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Anyagi támogatás kérése
školné
le tasse universitarie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
le spese di sostentamento
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról