német | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
Grundkurs
Képzés típusa
postgraduální studium
Aufbaukurs
Képzés típusa
doktorské studium
Doktorandenkurs
Képzés típusa
prezenční studium
Vollzeitkurs
Képzés típusa
kombinované studium
Teilzeitkurs
Képzés típusa
online
Onlinekurs
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
ein Semester
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
ein Studienjahr
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
Kreditsystem
Rendszer típusa
známkování
Benotungssystem
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
Vorlesungen
Óra típusa
semináře
Seminare
Óra típusa
konsultace
Tutorien
Óra típusa
konference
Konferenzen
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Anyagi támogatás kérése
školné
Studiengebühren
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
Kinderbetreuung
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról