koreai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
Képzés típusa
postgraduální studium
Képzés típusa
doktorské studium
Képzés típusa
prezenční studium
Képzés típusa
kombinované studium
Képzés típusa
online
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
Rendszer típusa
známkování
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
Óra típusa
semináře
Óra típusa
konsultace
Óra típusa
konference
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról