kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
本科生
Képzés típusa
postgraduální studium
研究生
Képzés típusa
doktorské studium
博士生
Képzés típusa
prezenční studium
全日制
Képzés típusa
kombinované studium
非全日
Képzés típusa
online
网上课程
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
一学期
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
一学年
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
学分制
Rendszer típusa
známkování
打分制
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
讲座
Óra típusa
semináře
研讨会
Óra típusa
konsultace
个别辅导
Óra típusa
konference
会议
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
školné
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról