holland | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
een bacheloropleiding
Képzés típusa
postgraduální studium
een postgraduaat
Képzés típusa
doktorské studium
een doctoraat
Képzés típusa
prezenční studium
een voltijdse opleiding
Képzés típusa
kombinované studium
een deeltijdse opleiding
Képzés típusa
online
een online cursus
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
een semester
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
een academisch jaar
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
creditsysteem
Rendszer típusa
známkování
beoordelingssysteem
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
lezingen
Óra típusa
semináře
seminars
Óra típusa
konsultace
tutorials
Óra típusa
konference
conferenties
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Organiseren jullie ook excursies?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welke programma's bieden jullie aan?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Anyagi támogatás kérése
školné
inschrijvingsgeld
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
kosten voor levensonderhoud
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
kinderopvang
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról