dán | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
bachelor
Képzés típusa
postgraduální studium
kandidatstuderende
Képzés típusa
doktorské studium
ph.d.-studerende
Képzés típusa
prezenční studium
fuldtids-
Képzés típusa
kombinované studium
deltids-
Képzés típusa
online
online
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
et semester
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
et studieår
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterer universitetet indkvartering?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
Hvad er sprogkravene?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
Hvordan er ____________ systemet?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
studiepoint
Rendszer típusa
známkování
bedømmelse
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hvordan er undervisningsformen?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Er der _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
forelæsninger
Óra típusa
semináře
seminarer
Óra típusa
konsultace
undervisning
Óra típusa
konference
konferencer
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Er der en sportshal på universitetet?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Arrangerer I også ekskursioner?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hvilke programmer tilbydes her?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Anyagi támogatás kérése
školné
studiegebyrer
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
leveomkostninger
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
børnepasning
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról