angol | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
I would like to enroll at a university.
Beiratkozás
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
I want to apply for _____________ course.
Jelentkezés képzésre
bakalářské studium
an undergraduate
Képzés típusa
postgraduální studium
a postgraduate
Képzés típusa
doktorské studium
a PhD
Képzés típusa
prezenční studium
a full-time
Képzés típusa
kombinované studium
a part-time
Képzés típusa
online
an online
Képzés típusa
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Csereidőszak hossza
(jeden) semestr
a semester
Csereidőszak hossza
celý akademický rok
an academic year
Csereidőszak hossza
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
What are the work restrictions for students?
Munkavállalás diákok részére
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dokumentumok
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
What are the entry requirements of the university?
Egyetemre való jelentkezéskor
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Are you going to send me a formal offer?
Hivatalos ajánlat
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Does the university guarantee accommodation as well?
Szállás
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Does the course involve an internship as well?
Gyakornoki időszak
Musím jako výměnný student platit školné?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
How can I track the progress of my application?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jaké jsou jazykové požadavky?
What are the [language] language requirements?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Jaký je ____________ systém?
What is the ____________ system like?
Érdeklődés a rendszerről
kredity
credit
Rendszer típusa
známkování
marking
Rendszer típusa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Jaké vyučovací metody jsou používány?
What is the teaching style like?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Jsou tam _____________ ?
Are there _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
přednášky
lectures
Óra típusa
semináře
seminars
Óra típusa
konsultace
tutorials
Óra típusa
konference
conferences
Óra típusa
Jaké předměty nabízí letní škola?
What courses are offered by summer schools?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Kdy jsou zkoušky?
When are the exams held?
Vizsgaidőpontok
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Where can I find information about all the courses available?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Is there a university sports center?
Sportközpont felől való érdeklődés
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
How can I join student societies?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
What are the estimated living costs in [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
What languages can I study at your school?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is there a placement test to assess my level?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Nabízíte detailní popis kurzu?
Do you have a detailed description of the course?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
What is the maximum number of students in a class?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
What facilities are there in your school?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Pořádáte exkurze?
Do you also arrange excursions?
Kirándulások felől való érdeklődés
Jaké programy nabízí vaše škola?
What programs do you offer?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
I am here to inquire about funding opportunities.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Which bodies can fund my studies?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
I need financial help for ____________.
Anyagi támogatás kérése
školné
tuition fees
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
životní náklady
my living expenses
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
péče o dítě
childcare
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
What kinds of scholarships are available?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Külföldi diploma elfogadtatása
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Where can I get a certificate of equivalency?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról