vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

I would like to enroll at a university.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Beiratkozás
I want to apply for _____________ course.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Jelentkezés képzésre
an undergraduate
đại học
Képzés típusa
a postgraduate
thạc sỹ
Képzés típusa
a PhD
tiến sĩ
Képzés típusa
a full-time
toàn thời gian
Képzés típusa
a part-time
bán thời gian
Képzés típusa
an online
trực tuyến
Képzés típusa
I would like to study at your university for ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Csereidőszak hossza
a semester
một kì
Csereidőszak hossza
an academic year
một năm học
Csereidőszak hossza
What are the work restrictions for students?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Munkavállalás diákok részére
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Dokumentumok
What are the entry requirements of the university?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Egyetemre való jelentkezéskor
Are you going to send me a formal offer?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Hivatalos ajánlat
Does the university guarantee accommodation as well?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Szállás
Does the course involve an internship as well?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Gyakornoki időszak
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
How can I track the progress of my application?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
What are the [language] language requirements?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
What is the ____________ system like?
Hệ thống _________ như thế nào?
Érdeklődés a rendszerről
credit
tín chỉ
Rendszer típusa
marking
chấm điểm
Rendszer típusa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
What is the teaching style like?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Are there _____________ ?
Có_________ hay không?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lectures
bài giảng
Óra típusa
seminars
hội thảo
Óra típusa
tutorials
hướng dẫn riêng
Óra típusa
conferences
hội nghị
Óra típusa
What courses are offered by summer schools?
Có những khóa học mùa hè nào?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
When are the exams held?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Vizsgaidőpontok
Where can I find information about all the courses available?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Is there a university sports center?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Sportközpont felől való érdeklődés
How can I join student societies?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
What are the estimated living costs in [city]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

What languages can I study at your school?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is there a placement test to assess my level?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Do you have a detailed description of the course?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
What is the maximum number of students in a class?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
What facilities are there in your school?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Do you also arrange excursions?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Kirándulások felől való érdeklődés
What programs do you offer?
Có những chương trình nào?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

I am here to inquire about funding opportunities.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Which bodies can fund my studies?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
I need financial help for ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Anyagi támogatás kérése
tuition fees
học phí
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
my living expenses
chi phí sinh hoạt
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
childcare
chăm sóc trẻ em
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
What kinds of scholarships are available?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

I would like to validate my degree certificate in [country].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Külföldi diploma elfogadtatása
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Where can I get a certificate of equivalency?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról