orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

I would like to enroll at a university.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Beiratkozás
I want to apply for _____________ course.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Jelentkezés képzésre
an undergraduate
бакалавриат
Képzés típusa
a postgraduate
аспирантура
Képzés típusa
a PhD
докторат/профессура
Képzés típusa
a full-time
очная форма
Képzés típusa
a part-time
заочная форма
Képzés típusa
an online
онлайн обучение
Képzés típusa
I would like to study at your university for ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Csereidőszak hossza
a semester
семестр
Csereidőszak hossza
an academic year
академический год
Csereidőszak hossza
What are the work restrictions for students?
Какие ограничения на работу для студентов?
Munkavállalás diákok részére
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Dokumentumok
What are the entry requirements of the university?
Каковы требования для поступления в университет?
Egyetemre való jelentkezéskor
Are you going to send me a formal offer?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Hivatalos ajánlat
Does the university guarantee accommodation as well?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Szállás
Does the course involve an internship as well?
Курс включает в себя период стажировки?
Gyakornoki időszak
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
How can I track the progress of my application?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
What are the [language] language requirements?
Каковы требования знания [язык] языка?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
What is the ____________ system like?
Какова система_____________?
Érdeklődés a rendszerről
credit
кредитов
Rendszer típusa
marking
оценок
Rendszer típusa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
What is the teaching style like?
Каков стиль преподавания?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Are there _____________ ?
Там есть___________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lectures
лекции
Óra típusa
seminars
семинары
Óra típusa
tutorials
учебные материалы
Óra típusa
conferences
конференции
Óra típusa
What courses are offered by summer schools?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
When are the exams held?
Когда проходят экзамены?
Vizsgaidőpontok
Where can I find information about all the courses available?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Is there a university sports center?
В университете есть спортивный центр?
Sportközpont felől való érdeklődés
How can I join student societies?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
What are the estimated living costs in [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

What languages can I study at your school?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is there a placement test to assess my level?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Do you have a detailed description of the course?
У вас есть детальное описание курса?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
What is the maximum number of students in a class?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
What facilities are there in your school?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Do you also arrange excursions?
Вы организовываете экскурсии?
Kirándulások felől való érdeklődés
What programs do you offer?
Какие программы вы предлагаете?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

I am here to inquire about funding opportunities.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Which bodies can fund my studies?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
I need financial help for ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Anyagi támogatás kérése
tuition fees
плата за обучение
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
my living expenses
расходы на жизнь
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
childcare
уход за ребенком
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
What kinds of scholarships are available?
Какие виды стипендий доступны?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

I would like to validate my degree certificate in [country].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Külföldi diploma elfogadtatása
Do you have a list of the certified translators in [language]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Where can I get a certificate of equivalency?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról