magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

I would like to enroll at a university.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Beiratkozás
I want to apply for _____________ course.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Jelentkezés képzésre
an undergraduate
alapképzés
Képzés típusa
a postgraduate
mesterképzés
Képzés típusa
a PhD
PhD
Képzés típusa
a full-time
nappali tagozatos
Képzés típusa
a part-time
részidős
Képzés típusa
an online
online
Képzés típusa
I would like to study at your university for ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Csereidőszak hossza
a semester
egy szemeszter
Csereidőszak hossza
an academic year
egy év
Csereidőszak hossza
What are the work restrictions for students?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Munkavállalás diákok részére
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dokumentumok
What are the entry requirements of the university?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Egyetemre való jelentkezéskor
Are you going to send me a formal offer?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Hivatalos ajánlat
Does the university guarantee accommodation as well?
Az egyetem biztosít szállást is?
Szállás
Does the course involve an internship as well?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Gyakornoki időszak
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
How can I track the progress of my application?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
What are the [language] language requirements?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
What is the ____________ system like?
Milyen a ____________ rendszer?
Érdeklődés a rendszerről
credit
kredit
Rendszer típusa
marking
osztályzási
Rendszer típusa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
What is the teaching style like?
Milyen a tanítás stílusa?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Are there _____________ ?
Vannak_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lectures
előadások
Óra típusa
seminars
szemináriumok
Óra típusa
tutorials
oktatói órák
Óra típusa
conferences
konferenciák
Óra típusa
What courses are offered by summer schools?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
When are the exams held?
Mikor vannak a vizsgák?
Vizsgaidőpontok
Where can I find information about all the courses available?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Is there a university sports center?
Van az egyetemen sportközpont?
Sportközpont felől való érdeklődés
How can I join student societies?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
What are the estimated living costs in [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

What languages can I study at your school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is there a placement test to assess my level?
Van szintfelmérő teszt?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Do you have a detailed description of the course?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
What is the maximum number of students in a class?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
What facilities are there in your school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Do you also arrange excursions?
Kirándulásokat is szerveznek?
Kirándulások felől való érdeklődés
What programs do you offer?
Milyen programokat nyújtanak?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

I am here to inquire about funding opportunities.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Which bodies can fund my studies?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
I need financial help for ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Anyagi támogatás kérése
tuition fees
tandíj
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
my living expenses
megélhetési költségek
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
childcare
gyermekellátás
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
What kinds of scholarships are available?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

I would like to validate my degree certificate in [country].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Külföldi diploma elfogadtatása
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Where can I get a certificate of equivalency?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról