lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Beiratkozás
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jelentkezés képzésre
an undergraduate
studia licencjackie
Képzés típusa
a postgraduate
studia magisterskie
Képzés típusa
a PhD
studia doktoranckie
Képzés típusa
a full-time
studia dzienne
Képzés típusa
a part-time
studia zaoczne
Képzés típusa
an online
studia przez internet
Képzés típusa
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Csereidőszak hossza
a semester
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
an academic year
cały rok akademicki
Csereidőszak hossza
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Munkavállalás diákok részére
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dokumentumok
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Egyetemre való jelentkezéskor
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Szállás
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gyakornoki időszak
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Érdeklődés a rendszerről
credit
punktowy
Rendszer típusa
marking
oceniania
Rendszer típusa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lectures
wykłady
Óra típusa
seminars
ćwiczenia/seminaria
Óra típusa
tutorials
konsultacje
Óra típusa
conferences
konferencje
Óra típusa
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vizsgaidőpontok
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Sportközpont felől való érdeklődés
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulások felől való érdeklődés
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Anyagi támogatás kérése
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról