kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

I would like to enroll at a university.
我想要进入大学学习。
Beiratkozás
I want to apply for _____________ course.
我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre
an undergraduate
本科生
Képzés típusa
a postgraduate
研究生
Képzés típusa
a PhD
博士生
Képzés típusa
a full-time
全日制
Képzés típusa
a part-time
非全日
Képzés típusa
an online
网上课程
Képzés típusa
I would like to study at your university for ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Csereidőszak hossza
a semester
一学期
Csereidőszak hossza
an academic year
一学年
Csereidőszak hossza
What are the work restrictions for students?
请问学生工作有什么限制?
Munkavállalás diákok részére
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dokumentumok
What are the entry requirements of the university?
请问该所大学的入学要求是什么?
Egyetemre való jelentkezéskor
Are you going to send me a formal offer?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Hivatalos ajánlat
Does the university guarantee accommodation as well?
请问大学能保证我的住宿吗?
Szállás
Does the course involve an internship as well?
课程内容涵盖实习吗?
Gyakornoki időszak
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
How can I track the progress of my application?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
What are the [language] language requirements?
对【语言】的要求是什么?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
What is the ____________ system like?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Érdeklődés a rendszerről
credit
学分制
Rendszer típusa
marking
打分制
Rendszer típusa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
What is the teaching style like?
这里的教学风格是什么样的?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Are there _____________ ?
这里有_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lectures
讲座
Óra típusa
seminars
研讨会
Óra típusa
tutorials
个别辅导
Óra típusa
conferences
会议
Óra típusa
What courses are offered by summer schools?
暑期学校提供哪些课程呢?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
When are the exams held?
考试何时举行?
Vizsgaidőpontok
Where can I find information about all the courses available?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Is there a university sports center?
大学里有体育馆吗?
Sportközpont felől való érdeklődés
How can I join student societies?
我如何加入学生组织?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
What are the estimated living costs in [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

What languages can I study at your school?
我在这里可以学习什么语言?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is there a placement test to assess my level?
有没有水平测试来评估我的水平?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Do you have a detailed description of the course?
您有课程的详细介绍吗?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
What is the maximum number of students in a class?
一个班级里最多有多少个学生?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
What facilities are there in your school?
贵校都有哪些设施?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Do you also arrange excursions?
请问你们安排郊游吗?
Kirándulások felől való érdeklődés
What programs do you offer?
你们提供哪些项目呢?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

I am here to inquire about funding opportunities.
我想了解关于助学金的信息。
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Which bodies can fund my studies?
有哪些组织可以资助我的学习?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
I need financial help for ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése
tuition fees
学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
my living expenses
生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
childcare
儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
What kinds of scholarships are available?
请问有哪些奖学金?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

I would like to validate my degree certificate in [country].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása
Do you have a list of the certified translators in [language]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Where can I get a certificate of equivalency?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról