cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Tanulás

Tanulás - Egyetem

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Beiratkozás
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jelentkezés képzésre
an undergraduate
bakalářské studium
Képzés típusa
a postgraduate
postgraduální studium
Képzés típusa
a PhD
doktorské studium
Képzés típusa
a full-time
prezenční studium
Képzés típusa
a part-time
kombinované studium
Képzés típusa
an online
online
Képzés típusa
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Csereidőszak hossza
a semester
(jeden) semestr
Csereidőszak hossza
an academic year
celý akademický rok
Csereidőszak hossza
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Munkavállalás diákok részére
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dokumentumok
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Egyetemre való jelentkezéskor
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hivatalos ajánlat
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Szállás
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gyakornoki időszak
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Érdeklődés a rendszerről
credit
kredity
Rendszer típusa
marking
známkování
Rendszer típusa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Érdeklődés a tanítási stílusról
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Érdeklődés a tanítási stílusról
lectures
přednášky
Óra típusa
seminars
semináře
Óra típusa
tutorials
konsultace
Óra típusa
conferences
konference
Óra típusa
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Vizsgaidőpontok
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Sportközpont felől való érdeklődés
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximális résztvevők számának megkérdezése
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Kirándulások felől való érdeklődés
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Anyagi támogatás kérése
tuition fees
školné
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
my living expenses
životní náklady
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
childcare
péče o dítě
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Külföldi diploma elfogadtatása
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról