spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Är bidraget skattefritt?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Ska bidraget beskattas?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Vilka förmåner får jag?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påverkar ersättningen andra förmåner?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jag överklaga beslutet?
¿Puedo recurrir una resolución?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények