portugál | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Är bidraget skattefritt?
O subsídio é isento de impostos?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Ska bidraget beskattas?
O subsídio é tributável?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Vilka förmåner får jag?
Quais benefícios vou receber?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påverkar ersättningen andra förmåner?
O subsídio afeta outros benefícios?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jag överklaga beslutet?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények