magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Är bidraget skattefritt?
Adómentesek a juttatások?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Ska bidraget beskattas?
Adóköteles a támogatás?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Vilka förmåner får jag?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påverkar ersättningen andra förmåner?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jag överklaga beslutet?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények