holland | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Är bidraget skattefritt?
Is de uitkering belastingvrij?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Ska bidraget beskattas?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Vilka förmåner får jag?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jag överklaga beslutet?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények