dán | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Är bidraget skattefritt?
Er understøttelsen skattefri?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Ska bidraget beskattas?
Er plejebistanden skattepligtig?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Vilka förmåner får jag?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jag överklaga beslutet?
Kan jeg appellere en beslutning?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények