svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Är bidraget skattefritt?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Ska bidraget beskattas?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vilka förmåner får jag?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jag överklaga beslutet?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények