lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakie świadczenia dostanę?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
¿Puedo recurrir una resolución?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények