kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Денежное пособие освобождено от налогов?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
该津贴是否要纳税?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Какие льготы я получу?
我能拿到什么福利?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
这个津贴是否影响其他福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Я могу обжаловать это решение?
我能否申诉反对某个决定?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
如果情况有所改变我该如何做?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények