kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
L'indennità è esente da tasse?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Il sussidio è tassabile?
该津贴是否要纳税?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Quali benefici riceverò?
我能拿到什么福利?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
这个津贴是否影响其他福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Posso fare ricorso contro una decisione?
我能否申诉反对某个决定?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
如果情况有所改变我该如何做?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények