holland | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
L'indennità è esente da tasse?
Is de uitkering belastingvrij?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Il sussidio è tassabile?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Quali benefici riceverò?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények