dán | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
L'indennità è esente da tasse?
Er understøttelsen skattefri?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Il sussidio è tassabile?
Er plejebistanden skattepligtig?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Quali benefici riceverò?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jeg appellere en beslutning?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények