cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
L'indennità è esente da tasse?
Musím platit daně z dávek?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Il sussidio è tassabile?
Je podpora zdanitelná?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Quali benefici riceverò?
Jakou podporu dostanu?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Posso fare ricorso contro una decisione?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények