angol | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
L'indennità è esente da tasse?
Is the allowance tax-free?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
What are the factors which determine how much I get?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Il sussidio è tassabile?
Is the allowance taxable?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Quali benefici riceverò?
Which benefits will I receive?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Will the allowance affect other benefits?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Posso fare ricorso contro una decisione?
Can I appeal against a decision?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
What shall I do if my circumstances change?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények