kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
该津贴是否要纳税?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Jakie świadczenia dostanę?
我能拿到什么福利?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
这个津贴是否影响其他福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Czy mogę odwołać się od decyzji?
我能否申诉反对某个决定?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
如果情况有所改变我该如何做?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények