eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Jakie świadczenia dostanę?
Kio profitojn mi ricevas?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények