angol | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is the allowance tax-free?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
What are the factors which determine how much I get?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is the allowance taxable?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Jakie świadczenia dostanę?
Which benefits will I receive?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Will the allowance affect other benefits?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Can I appeal against a decision?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
What shall I do if my circumstances change?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények