spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is de uitkering belastingvrij?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is de zorgtoeslag belastbaar?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Welke voordelen zal ik ontvangen?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
¿Puedo recurrir una resolución?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények